Διεύθυνση

ΒΙ.ΠΕ. Οινοφύτων, Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

22620 31945
22620 31271

Fax

22620 31946

E-mail

info@alexsystems.gr