ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ασφάλεια των εργαζομένων, των προϊόντων και της κατασκευής είναι πολύ σημαντική για όλους μας. Για αυτόν τον λόγο η εταιρεία μας σας προφέρει συστήματα ασφαλείας (αντισεισμικά, οδηγοί ανυψωτικών μηχανημάτων, προφυλακτήρες, stop παλέτας, κ.ά.) που θα σας προστατεύσουν από φυσικές καταστροφές (σεισμό) και ανθρώπινα λάθη (λανθασμένο χειρισμό ανυψωτικού μηχανήματος).

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΧΙΑΣΜΟΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ
ΟΔΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ