ΡΑΦΟΠΑΤΑΡΑ

 

Τη δυνατότητα για ραφοπάταρα μας προσφέρουν τα συστήματα βαρέος, ημιβαρέος και ελαφρού τύπου (dexion).

 

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε ορόφους στην κατασκευή μας ή πλατφόρμα και η προσβασιμότητα είναι εύκολη μέσω σκάλας που τοποθετείτε.

 

Η επικάλυψη των διαδρόμων ή της πλατφόρμας γίνεται με ποικίλους τρόπους (μεταλλικές διάτρητες ή μη σχάρες, νοβοπάν).