ΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ DEXION

Τα διαχρονικά-κλασικά συστήματα αποθήκευσης ράφια τύπου Dexion αποτελούν πλέον την πιο ευέλικτη και οικονομική λύση για επαγγελματικούς όσο και για ιδιωτικούς χώρους.

 

Αποτελούνται από διάτρητα γωνιακά ελάσματα (κολώνες) και μεταλλικά ράφια διαφόρων διαστάσεων τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με βίδες. Είναι κατάλληλα κυρίως για εμπορεύματα μικρού και μεσαίου μεγέθους.

 

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων πρέπει να αναφερθεί ότι α) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία παταριού και β) διαθέτουν αξεσουάρ σε μεταβλητές θυρίδες και κάθετα διαχωριστικά που αποσκοπούν στην καλύτερη διαχείριση μικρών αντικειμένων για picking.