ΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟΥ

Τα πατάρια βαρέος τύπου από μορφοσίδηρο προσφέρουν τη δυνατότητα μεγάλων ελεύθερων ανοιγμάτων μεταξύ των ορθοστατών και μεγάλη αντοχή/m2 (1.000 kg– 2.000 kg).

 

Η σύνδεση των στοιχείων μεταξύ τους γίνεται με βίδες, επιταχύνοντας με αυτό τον τρόπο τη συναρμολόγηση τους. Οι σκάλες και τα προστατευτικά κιγκλιδώματα συμπεριλαμβάνονται στην κατασκευή ενός παταριού.