ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η Alex Systems επισκέπτεται τον χώρο σας αναλαμβάνοντας τη μελέτη και τον σχεδιασμό της αποθήκης σας.

 

Το πρώτο βήμα είναι η αυτοψία του χώρου σας και έπειτα ο σχεδιασμός της κάτοψής του χώρου. Με γνώμονα τις ανάγκες σας, τις απαιτήσεις σας και την ιδιαιτερότητα της χρήσης της κατασκευής, σας προτείνουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό ο οποίος θα σας παρέχει ασφάλεια, αντοχή και τη μέγιστη ποσότητα αποθήκευσης σε συνδυασμό με την οικονομικότερη τιμή και τον ταχύτερο χρόνο κατασκευής.

 

Το επόμενο μας βήμα είναι να σας αποστείλουμε την προσφορά και το σχέδιο, με τα οποία θα σχηματίσετε μία πλήρη εικόνα. Η προσφορά περιλαμβάνει την αναλυτική παρουσίαση όλων των υλικών που θα χρειαστούν (περιγραφή, διαστάσεις, αντοχή, τιμή) καθώς και την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης του έργου.

 

Τα σχέδια που σας αποστέλλονται περιλαμβάνουν επίσης την πανοραμική κάτοψη της αποθήκης, την πλάγια όψη των συστημάτων αποθήκευσης, καθώς και την τρισδιάστατη απεικόνιση όλου του έργου. Τα σχέδια αυτά θα ανταποκρίνονται 100% στο τελικό αποτέλεσμα.