ΚΙΝΗΤΑ ΡΑΦΙΑ

Τα κινητά ράφια είναι το ιδανικό σύστημα για τις αποθήκες που το εμβαδόν τους είναι περιορισμένο ή το κόστος λειτουργίας τους είναι υψηλό, όπως για παράδειγμα τα ψυγεία.

Το πρόβλημα το λύνουμε τοποθετώντας τα ράφια πάνω σε ηλεκτρονικές βάσεις με σκοπό την ελαχιστοποίηση του αριθμού των διαδρόμων.

Με αυτόν τον τρόπο, ενώ μειώνουμε τον διαθέσιμο χώρο κατά 50% σε σχέση με τα σταθερά παλετόραφα, αυξάνουμε τη χωρητικότητα περίπου κατά 95%.

Αντισεισμικα συστήματα ασφαλείας

Προστατευτικά συστήματα ασφαλείας