ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ

Η κινητή αρχειοθήκη ανήκει στα συστήματα ελαφρού τύπου και στόχος της είναι η εκμετάλλευση του διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου στο 90%.

 

Αυτό επιτυγχάνεται με τον τρόπο λειτουργίας της, που επιτρέπει στα ράφια να μετακινούνται πάνω σε οδηγούς με αποτέλεσμα να μειώνονται οι διάδρομοι.