ΚΙΝΗΤΑ ΡΑΦΙΑ ΠΑΛΕΤΑΣ

Τα κινητά ράφια παλέτας είναι το ιδανικό σύστημα για τις αποθήκες που το εμβαδόν τους είναι περιορισμένο ή το κόστος λειτουργίας τους είναι υψηλό, όπως για παράδειγμα τα ψυγεία.

 

Τοποθετώντας τα ράφια πάνω σε ηλεκτρονικές βάσεις ελαχιστοποιείται ο αριθμός των διαδρόμων.

 

Με αυτόν τον τρόπο, ενώ μειώνετε ο διαθέσιμος χώρος κατά 50% σε σχέση με τα σταθερά παλετόραφα, αυξάνετε η χωρητικότητα κατά 95% περίπου.