01. ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ SPN

Η συνεχής εξέλιξη του τρόπου διακίνησης των εμπορευμάτων τα τελευταία χρόνια οδήγησαν πολλές εταιρείες στην δημιουργία νέων και μεγαλύτερων αποθηκευτικών χώρων. Η παλετοποίηση των προϊόντων είχε σαν αποτέλεσμα την αναγκαία χρήση νέων συστημάτων αποθήκευσης.
Τα συστήματα αυτά είναι προϊόντα παραγόμενα από προγαλβανισμένο χάλυβα αρίστης ποιότητας και προδιαγραφών εκμεταλλευόμενα στο μέγιστο τον χώρο και το ύψος των αποθηκών παρέχοντας ταυτόχρονα μεγάλη ασφάλεια των εμπορευμάτων. Ο σχεδιασμός μπορεί να ικανοποιήσει πλήρως τις ανάγκες μιας μικρής έως και μας μεγάλης αποθήκης διακίνησης και διανομής εμπορευμάτων.
Προσφέρει 100%άμεση πρόσβαση στην παλέτα χωρίς την ανάγκη μετακίνησής της.
Πλεονεκτήματα ραφιών SPN:
  • Άμεση πρόσβαση όλων των παλετών
  • Γρήγορο έλεγχο αποθεμάτων
  • Εκμετάλλευση επιφάνειας και ύψους αποθήκης
  • Εύκολη προσαρμογή επιπέδων ανάλογα με το ύψος παλετών

  • BACK TO BACK
  • BT DRIVE IN LIFO
  • BT DRIVE IN FIFO

BT DRIVE IN LIFO

BT DRIVE IN FIFO