ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Οι αυτοφερόμενες αποθήκες σχεδιάζονται και υλοποιούνται 100% σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Αποτελούν την καλύτερη και οικονομικότερη λύση.

 

Καταργούν τη σιδηροκατασκευή του φέροντα οργανισμού της αποθήκης, καθώς η στήριξη γίνεται στα μεταλλικά ράφια που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

 

Αξιοποιούν όλη την επιφάνεια και το ύψος, καθώς ο μόνος περιορισμός του ύψους είναι αυτός των τοπικών κανονισμών.

 

Διακρίνονται για την ασφάλειά τους και αυτό οφείλεται στο ότι ο υπολογισμός ραφιών-κτηρίου γίνεται με την εναρμόνιση των κωδικών της περιοχής (συντελεστής επιτάχυνσης σεισμού, ανέμου, χιονόπτωσης και των κατακόρυφων φορτίων των εμπορευμάτων-παλετών).

 

Παραδίδονται με το κλειδί στο χέρι διότι οι αυτοφερόμενες αποθήκες προσφέρονται με ολοκληρωμένο εξοπλισμό που περιλαμβάνει μεταλλικά ράφια-επικάλυψη (panels), διαφωτιστικά, πλαγιοκάλυψη (panels), πόρτες, υδρορροές.